Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół nr 3 im. M. Kopernika w Wieluniu

Zadanie pn. „Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół nr 3 im. M. Kopernika w Wieluniu” jest współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wartość ogólna zadania: 82 019 zł

Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Łodzi: dotacja w wysokości 59 819 zł

Opis projektu:

W ramach projektu w Zespole Szkół nr 3 im. M. Kopernika w Wieluniu została stworzona nowoczesna ekopracownia. Zmodernizowana sala umożliwia przeprowadzanie zajęć w sposób efektywny i atrakcyjny dla młodzieży, z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technologii w nauczaniu. Sala została wyremontowana oraz wyposażona w nowe meble, rośliny doniczkowe, pomoce dydaktyczne służące realizacji programu edukacyjnego, sprzęt komputerowy, a także nagłaśniający. Korzystanie z nowoczesnej ekopracowni zwiększa świadomość ekologiczną uczniów, a także wpływa na kształtowanie postawy ucznia wrażliwego na otaczający świat i naturę.

Link do strony WFOŚiGW w Łodzi: www.wfosigw.lodz.pl