W Hiszpanii i na Malcie

30 uczniów Zespołu Szkół nr 3 im. M.Kopernika w Wieluniu w terminie 30.04-25.05.2018 odbywać będzie – pod opieką pani Moniki Włoarczyk i pani Beaty Korytnej – praktyki zawodowe w ramach projektu „Europa kształci zawodowo IV” na Malcie. 

Uczniowie klasy handlowej odbędą praktyki w sklepach takich jak: Fred Perry, Wembley Store, Matalan, Mothercare w miejscowościach Sliema, Valletta, Fgura.

Uczniowie przygotowujący się do zawodów związanych ze spedycją – w ramach praktyk – zmierzą się z pracą biurową i w magazynach m.in w: Malta Post, Camilleri Group, Retail International Group, Alberta, Kitchen Concepts.

Grupa 15 uczniów z klasy 3T teleinformatyk – pod opieką pani Karoliny Mysiorek – przebywa w Saragossie (Hiszpania), gdzie uczniowie odbywają czterotygodniowe zagraniczne praktyki zawodowe. Zwiedzili już Madryt, byli na posiłku powitalnym, odbyli szkolenie (on arrival training) w biurze Mundus. Uczą się hiszpańskiego.W dniu wolnym od pracy zwiedzali Saragossę. 

Organizacja partnerska: Asociación Mundus.

Firmy, w których uczniowie Zespołu Szkół nr 3 im. M.Kopernika w Wieluniu odbywaja praktyki – w ramach projektu „Europa kształci zawodowo IV” to: APP CENTRO, SOLITIUM, ABC FLOPY, MEGASTAR, TELTRONIC, SAT4U, INYCOM, APP UTEBO, TRAZGO S.L., LA CASA DEL MOVIL.

Młodzi ludzie (łącznie 45 uczniów) zapoznają się ze specyfiką uwarunkowań kulturowych i prawnych kraju, w którym będą odbywać praktyki, nauczą się po nim poruszać i funkcjonować na jego terenie. Poznają zasady funkcjonowania firm zagranicznych, zasady BHP obowiązujące na terenie zakładu, kulturę organizacyjną i strukturę firmy funkcjonującej na terenie UE. Będą podejmować samodzielne decyzje, pracować w zespole projektowym, zorganizować swoje stanowisko pracy zgodnie z normami BHP, prezentować własne pomysły i koncepcje. Poznają nowe rozwiązania stosowane w branży w innych krajach, które będą mogli wdrażać w kraju. Operować będą słownictwo specjalistycznym.