Wizyta monitorująca-Malta

W dniach 12.05.2017 r. – 15.05.2017 r. odbyła się zgodnie z założeniami projektowymi wizyta monitorująca na Malcie dyrektora szkoły pani Kamili Prange i kierownika szkolenia praktycznego pani Doroty Kiejnich. Głównym celem wizyty było zapoznanie się z przebiegiem praktyk, ocena stopnia poprawności i zgodności realizacji programu stażu jak również ocena przyrostu kompetencji szczególnie zawodowych i językowych praktykantów.
Pierwszym punktem wizyty monitorującej było spotkanie dyrektora szkoły i kierownika szkolenia praktycznego z prezesem organizacji przyjmującej InproveAway panią Małgorzatą Sokołowską, koordynatorem projektu panem Markiem Prokopowiczem oraz opiekunem grupy panią Karoliną Mysiorek. W trakcie spotkania przeanalizowano zgodność organizacji stażu oraz dokonano oceny dotychczasowego pobytu uczniów na Malcie.
W sobotę (13.05.2017 r.) odbyło się spotkanie ze stażystami, podczas którego padły pierwsze pytania o samopoczucie za granicą. W trakcie spotkania ewaluacyjnego uczniowie przedstawili mocne strony praktyk oraz wyrazili zadowolenie z udziału w tego typu działaniu. Dyrektor szkoły podziękowała uczniom za prezentowane przez nich zawodowe zaangażowanie, kulturę i wspaniałą integrację w grupie. Nieodzownym elementem praktyk zawodowych jest prowadzenie dokumentacji z jej przebiegu. Pani Dorota Kiejnich dokonała kontroli Dzienniczków Praktyk oraz wskazała uczniom dobre strony prowadzonej dokumentacji, a także zachęciła do dalszego rzetelnego wykonywania obowiązków stażystów.
Zagraniczna praktyka to także realizacja programu kulturowego. W niedzielę (14.05.2017 r.) Pani dyrektor i Pani kierownik szkolenia praktycznego wraz ze stażystami, opiekunem grupy oraz prezesem i pracownikiem organizacji przyjmującej naszych uczniów wzięli udział w rejsie na wyspę Comino. Znajduje się tam jedna z głównych atrakcji turystycznych Malty – Blue Lagoon. Następnego dnia (15.05.2017 r.) Pani dyrektor oraz Pani kierownik szkolenia zawodowego zakończyły wizytę monitorującą udając się w podróż do kraju.