Wspólpraca z Europart Polska

Wieluń, 19.11.2018 – firma Europart Polska podjęła współpracę z Zespołem Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu. Firma objęła opieką klasy Technikum o profilu technik spedytor oraz technik handlowiec. W ubiegły czwartek w siedzibie w Wieluniu zainteresowane strony podpisały porozumienie o współpracy w formie listu intencyjnego; odbyły się również pierwsze zajęcia praktyczne uczniów z klasy o profilu technik spedytor. Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji na temat organizacji prac związanych z przewozem ładunku, a następnie przeniosło się do magazynu na część praktyczną. Niewątpliwą korzyścią dla uczniów zakwalifikowanych do programu jest możliwość uzyskania praktycznej wiedzy, która będzie stanowiła nieodzowny element przygotowania do przyszłego zawodu.

Celem jaki przyświeca wspólnemu projektowi jest możliwie jak najlepsze przygotowanie młodzieży do płynnego wejścia w życie zawodowe. „Niezmiernie cieszę się, że możemy dorzucić swoją cegiełkę do rozwoju szkolnictwa zawodowego w regionie. Co więcej, uważam, że jest to najlepsza forma rekrutacji zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika” wyjaśnia Robert Krawczyk Prezes Zarządu Europart Polska.

Współpraca będzie polegała miedzy innymi na doradztwie w zakresie opracowywania programu nauczania, organizowaniu oraz realizacji przedsięwzięć mających na celu rozwój szkolnictwa zawodowego oraz propagowania nowoczesnych rozwiązań technicznych w systemie kształcenia zawodowego.

„Takie przedsięwzięcia są niezwykle ważne i potrzebne, ponieważ przynoszą wymierne korzyści dla ucznia i absolwenta. Obecnie nowoczesne szkoły kształcą zgodnie z potrzebami rynku pracy uwzględniając w tym procesie udział przedsiębiorcy. W kontekście realizacji nauki zawodu w rzeczywistym środowisku pracy udział pracodawcy w procesie kształcenia jest kluczowy. Z biegiem zmieniających się potrzeb na rynku pracy i rozwoju gospodarczego kraju to pracodawcy są najważniejszymi partnerami szkół zawodowych. Jednym z celów współpracy jest przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy po zakończeniu nauki, a w dłuższej perspektywie do elastycznego dostosowania się przez nich, do zmian na rynku pracy” skomentowała Kamila Prange Dyrektor Zespołu Szkół nr 3.

Budowanie wieloaspektowej i długofalowej współpracy z Firmą Europart z myślą o dobrym starcie zawodowym absolwentów jest priorytetem Zespołu Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu. Budowanie partnerstwa firmy ze szkołą jest nawiązaniem do rozwoju przedsiębiorczości oraz przykładem prowadzenia odpowiedzialnego biznesu.