Współpraca z firmą Nowakowski Transport

28 kwietnia 2023r. zostało podpisane przez pana dyrektora Mariusza Wróbla porozumienie o współpracy w procesie kształcenia zawodowego naszych uczniów kształcących się w zawodzie technik spedytor z wieloletnim partnerem szkoły firmą Nowakowski Transport reprezentowaną przez pana Krzysztofa Nowakowskiego. Osobą odpowiedzialną za współpracę ze strony firmy była pani Edyta Struzik, a ze strony szkoły pani Agata Spaleniak. Mamy nadzieję, że rozpoczęta kilka lat temu współpraca będzie nadal tak efektywna i owocna, jak dotąd.