Wszystko o praktykach zagranicznych

26 kwietnia 2018 r. w Zespole Szkół nr 3 im. M. Kopernika w Wieluniu, w związku z przygotowaniami do wyjazdu grupy 45 uczniów klas technikalnych na praktyki zagraniczne w ramach projektu „Europa kształci zawodowo IV”, odbyło się spotkanie informacyjne. Wzięli w nim udział: uczniowie i ich rodzice, dyrekcja szkoły, kierownik praktycznego szkolenia, nauczyciele – opiekunowie trzech grup, koordynator projektu – pan Marek Prokopowicz oraz przedstawiciele Powiatowej Komendy Policji w Wieluniu.

O wyjeździe w mediach