Wycieczka do Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi

Dziękujemy Ochotniczemu Hufcowi Pracy w Wieluniu za zorganizowanie dla naszych uczniów wyróżniających się w nauce wyjazdu do Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi. Młodzieży dziękujemy za wzorowe zachowanie i pozostawienie po sobie czystego autokaru. Mamy nadzieję na dalszą współpracę z OHP i coraz liczniejsze grono nagradzanych uczniów.