Występ koła teatralnego

W kwietniu uczestniczyliśmy w Przeglądzie Teatralnym „Mistrzowie Wyobraźni”. Naszą szkołę reprezentowały Klaudia Pluta oraz Maria Stasiak z klasy I technik programista. Dziewczęta wystąpiły w spektaklu pt. „Kroki”. Przedstawienie zakończyły słowa noblistki: „Przepraszam przypadek, że nazywam go koniecznością. Przepraszam konieczność, jeśli jednak się mylę”.
Uczennice do spektaklu przygotowała p. Małgorzata Misiak.