XVIII Edycja Programów Stypendialnych

23 listopada w naszej szkole odbył się finał XVIII Edycji Programów Stypendialnych przyznawanych przez Fundację na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego. Na 168 złożonych wniosków przyznano 36 stypendiów i 7 stypendiów pomostowych. Na uroczystość przybyli licznie zaproszeni goście, stypendyści, ich nauczyciele, rodzice oraz sponsorzy.

Fundacja promuje i wspiera wszechstronny rozwój społeczno – gospodarczy powiatu wieluńskiego.