Zajęcia integracyjne

Uczniowie klas pierwszych we wrześniu uczestniczyli w zajęciach integracyjno-adaptacyjnych, prowadzonych przez pedagoga szkolnego – panią Anne Jagieniak-Adamczyk. Zajęcia te miały na celu ułatwienie integracji środowiska uczniowskiego. Podczas ich trwania młodzież miała możliwość zaprezentowania siebie, wzajemnego poznania, jak również otwarcia na dalsze współdziałanie z grupą.