Zajęcia językowe

Uczniowie z klasy III technik spedytor rozpoczęli już zajęcia językowe przygotowujące do wyjazdu na praktyki zagraniczne do Portugalii.