Zajęcia z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego

8 listopada  uczniowie naszej szkoły kształcący się w zawodzie technik spedytor uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Łodzi Oddział Sieradz, którzy w sposób obrazowy i bardzo interesujący przedstawili uczniom, na czym polega codzienna praca inspektorów ITD. Dodatkowo uczniowie zapoznali się z wyposażeniem samochodu do zadań techniczno-operacyjnych.