Zakończenie roku szkolnego klas czwartych – kwiecień 2023

Uroczystość pożegnania absolwentów to niezwykle wzruszający moment i ważna chwila w życiu Zespołu Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu. Pan Dyrektor Mariusz Wróbel zwracając się do maturzystów podziękował im za to, że kilka lat temu, kiedy decydowali o wyborze szkoły, obdarzyli swoim zaufaniem właśnie Zespół Szkół nr 3. Podziękował im także za godne reprezentowanie szkoły czy to poprzez udział i sukcesy w konkursach i olimpiadach, czy też poprzez szlachetną działalność wolontaryjną lub akcje promocyjne, pomoc uczniom z Ukrainy. Pan Dyrektor pogratulował także uczniom, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce. Wszystkim maturzystom złożył życzenia powodzenia na majowych egzaminach oraz poradził, żeby mądrze i pracowicie wykorzystali czas, który do nich pozostał, a osiągną wymarzony sukces. Dziękujemy klasie 4 technik spedytor za przygotowanie części artystycznej oraz naszej absolwentce Weronice Mateusiak za piękny wokal kończący uroczystość.