Zastępca dyrektora Centrum Projektów Społecznych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w ZS3

W Zespole Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu gościł Dariusz Supeł, zastępca dyrektora Centrum Projektów Społecznych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.W spotkaniu wzięli udział uczniowie kilku wieluńskich szkół. Gość z Warszawy przybliżył tematykę podstawowych praw, wolności i zasady ich ochrony wynikających z Konstytucji RP, Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Młodzież w grupach omawiała przykładowe wnioski kierowane do Rzecznika Praw Obywatelskich w ostatnim czasie. Dotyczyły one np. wątpliwości co do obrazy uczuć religijnych, wolności zgromadzeń, czy procedur antyterrorystycznych.