Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up
PROGRAMISTA
PROGRAMISTA TO JEDEN Z NAJLEPIEJ ZARABIAJĄCYCH I NAJBARDZIEJ POSZUKIWANYCH ZAWODÓW. UMOŻLIWIA ZDOBYCIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI POTRZEBNYCH DO TWORZENIA APLIKACJI DLA KOMPUTERÓW, TABLETÓW, SMARTFONÓW I INNYCH URZĄDZEŃ, A TAKŻE TWORZENIE STRON INTERNETOWYCH I BAZ DANYCH.
SZKOLENIA I CERTYFIKATY
W KLASACH ODBYWAJĄ SIĘ DODATKOWE ZAJĘCIA TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE Z ZAKRESU FUNKCJONOWANIA SŁUŻB MUNDUROWYCH DLA KLAS TECHNIKALNYCH. PROGRAM SZKOLENIA KLASY OBEJMUJE TREŚCI ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM UCZNIÓW DO REKRUTACJI I PEŁNIENIA SŁUŻBY WE WSZYSTKICH FORMACJACH MUNDUROWYCH.
"EUROPA KSZTAŁCI ZAWODOWO"
W RAMACH PROJEKTU UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W WIELUNIU ODBYWAJĄ PRAKTYKI ZAWODOWE, PRZEWIDZIANE PROGRAMEM NAUCZANIA, W INSTYTUCJACH I PRZEDSIĘBIORSTWACH POZA GRANICAMI POLSKI. NA KONIEC PROJEKTU MŁODZIEŻ OTRZYMA SZEREG CERTYFIKATÓW POTWIERDZAJĄCYCH NABYCIE KOMPETENCJI.
KOPERNIK
ZNAJDŹ NAS I OBSERWUJ NA INSTAGRAMIE. JESTEŚMY SZKOŁĄ W KTÓREJ KŁADZIE SIĘ NACISK NA ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ UCZNIÓW. KSZTAŁCIMY POSTAWĘ SOLIDARNOŚCI SPOŁECZNEJ. JESTEŚMY OTWARCI NA POMYSŁY I SAMORZĄDNOŚĆ NASZYCH UCZNIÓW. W OSTATNICH LATACH SZKOŁA UCZESTNICZYŁA W LICZNYCH PROJEKTACH.

Spis treści

KIERUNKI KSZTAŁCENIA 

TECHNIKUM

 

 •  technik teleinformatyk

Rozszerzenia z matematyki i fizyki.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

PODSTAWA PROGRAMOWA 2012

E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

E.15. Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich

E.16. Montaż i eksploatacja sieci rozległych

PODSTAWA PROGRAMOWA 2017

EE.10. Montaż, uruchamianie oraz utrzymanie urządzeń i sieci teleinformatycznych

EE.11. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi

PODSTAWA PROGRAMOWA 2019

INF.07. Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie systemami operacyjnymi

INF.08. Eksploatacja i konfiguracja oraz administrowanie sieciami rozległymi

 

 • technik handlowiec

Rozszerzenia z języka angielskiego i geografii. Drugi język do wyboru przez ucznia: język niemiecki lub język rosyjski.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

PODSTAWA PROGRAMOWA 2012

A.18. Prowadzenie sprzedaży

A.22. Prowadzenie działalności handlowej

PODSTAWA PROGRAMOWA 2017

AU.20. Prowadzenie sprzedaży

AU.25. Prowadzenie działalności handlowej

PODSTAWA PROGRAMOWA 2019

HAN.01. Prowadzenie sprzedaży

HAN.02. Prowadzenie działań handlowych

 

 • technik spedytor

Rozszerzenia z języka angielskiego i geografii. Drugi język do wyboru przez ucznia: język niemiecki lub język rosyjski.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

PODSTAWA PROGRAMOWA 2012

A.28. Organizacja i nadzorowanie transportu,

A.29. Obsługa klientów i kontrahentów.

PODSTAWA PROGRAMOWA 2017

AU.31. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

PODSTAWA PROGRAMOWA 2019

SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów •  technik programista -NOWOŚĆ!

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE


INF.03.Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
INF.04.Projektowanie,programowanie i testowanie aplikacji


w zakresie kwalifikacji: INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych;

1) tworzenia i administracji stronami WWW;
2) tworzenia, administracji i użytkowania relacyjnych baz danych;
3) programowania aplikacji internetowych;
4) tworzenia i administracji systemami zarządzania treścią.


w zakresie kwalifikacji: INF.04. Projektowanie, programowanie, tworzenie i testowanie aplikacji:
1) projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych;
2) projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych;
3) projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych.

 

 

Szkoła branżowa I stopnia

 

cykl 3-letni – kucharz, sprzedawca, cukiernik, piekarz, przetwórca mięsa, elektryk, elektromechanik, ślusarz, fryzjer, stolarz, krawiec, cieśla, blacharz samochodowy, elektromechanik

Uczniowie szkoły branżowej I stopnia podpisują indywidualnie umowę z zakładem pracy, odbywają  zajęcia w wybranych przez siebie zakładach produkcyjnych bądź usługowych i tam zdobywają umiejętności praktyczne. Zakłady oddelegowują uczniów 2 (bądź 3) razy w tygodniu do szkoły na naukę  przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych. Nauka w szkole i zakładzie pracy kończy się zdobyciem kwalifikacji zawodowych. Uczniowie podlegają wszelkim prawom i obowiązkom pracownika młodocianego w rozumieniu kodeksu pracy m.in.:

• za swoją pracę otrzymują wynagrodzenie

• mają opłaconą składkę

• przysługuje im zasiłek chorobowy

• posiadają prawo do urlopu wypoczynkowego

• okres zatrudnienia i nauki liczy się im do stażu pracy.

Po uzyskaniu kwalifikacji w szkole branżowej I stopnia uczniowie mogą kontynuować naukę i uzyskać wykształcenie średnie.

 

We wszystkich typach szkół prowadzone są zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego. Możliwość zakwaterowania w bursie międzyszkolnej. LICZBA UCZNIÓW W KLASACH DO 30

 W Naszej Szkole znajdziesz przyjaciół, poczujesz się bezpiecznie, będziesz mógł liczyć na fachową pomoc pedagogów, rozwiniesz swoje zainteresowania, zdobędziesz wiedzę potrzebną do zdania matury oraz rozpoczęcia studiów.

 


 

 TECHNIK PROGRAMISTA

 

SPECYFIKACJA REKRUTACJI

Przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, informatyka, język obcy.

Uczniom technikum  proponujemy dodatkowe zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu funkcjonowania służb mundurowych:

- Kurs Podstawowy Pierwszej Pomocy  Przedmedycznej

- Kurs Pierwszej Pomocy u Osób z Nagłym Zatrzymaniem Krążenia

- Kurs Ratowników Wsparcia Medycznego

- Kurs Bezpieczeństwa Osobiste

- Kurs Samoobrony

- Kurs Wyszkolenia Strzeleckiego

- Kurs Taktyki i Technik Interwencji

- Specjalistyczny obóz szkoleniowy

W wyniku ukończonych szkoleń uczniowie otrzymują stosowne zaświadczenia potwierdzające nabyte kompetencje.

MAMY ŚWIETNIE WYPOSAŻONE PRACOWNIE PRZEDMIOTOWE.

POSIADAMY NOWE KOMPUTERY PC, PROFESJONALNĄ PRACOWNIĘ SIECI KOMPUTEROWYCH Z URZĄDZENIAMI SIECIOWYMI FIRMY CISCO ORAZ SUPER ATMOSFERĘ!

Praktyki zagraniczne

W ramach współpracy międzynarodowej realizujemy projekty mobilności edukacyjnej - Erasmus+. Uczniowie uczestniczący w projektach odbywają praktyki zagraniczne (Włochy – Bolonia, Irlandia – Cork, Niemcy – Berlin, Portugalia – Evora) i otrzymują potwierdzenie zdobytych kwalifikacji w postaci dokumentów CV Europass, Europass Mobilność.

 

Programista to jeden z najlepiej zarabiających i najbardziej poszukiwanych zawodów. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do tworzenia aplikacji dla komputerów, tabletów, smartfonów i innych urządzeń, a także tworzenie stron internetowych i baz danych.  Jest to tzw. zawód deficytowy dzięki czemu programiści nie mają problemów ze znalezieniem pracy. Programowanie to nie tylko dobrze płatna praca, to ciekawa pasja dająca m. in. możliwość tworzenia wszelkich aplikacji użytkowych, programowania robotów, oprogramowywania inteligentnych domów, pisania gier na urządzenia klasy desktop jak i platformy mobilne. Programowanie umożliwia robienie wielu innowacyjnych, kreatywnych rzeczy.

Uczniowie którzy podejmą naukę na nowym kierunku zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji.  Zdobycie wykształcenia na poziomie szkoły średniej w zawodzie technik programista umożliwia rozpoczęcie własnej drogi zawodowej lub kontynuowanie nauki na uczelniach wyższych. Uczniowie nabędą umiejętności umożliwiające tworzenie programów w różnorodnych językach programowania tj. C++, C#,  JavaScript, PHP, Python,  a także znajomości innych języków takich jak SQL HTML, CSS.

Uczniowie kierunku technik programista w ramach programu Microsoft Azure (poprzednio DreamSpark Premium) dostają darmowy dostęp do oprogramowania firmy Microsoft z możliwością legalnego instalowania go na komputerach domowych.

         Programy do pobrania: Windows 10, Windows Server, Microsoft Office 2019

                                             Microsoft Access,  Advanced Threat Analytics (ATA), Agents for Visual Studio, BizTalk Server, Datazen Enterprise, Host Integration Server, Machine Learning (ML) Server, Hyper-V Server, R Server

                                             Microsoft Project, Remote Tools for Visual Studio, SharePoint Server, Skype for Business Server, SQL Server Developer, SQL Server Enterprise, SQL Server Standard, SQL Server Web, System Center,

                                             Team  Foundation Server, Microsoft Visio, Visual Studio Code, Visual Studio Community, Visual Studio Enterprise, Visual Studio for Mac.

Technik programista to kierunek na miarę XXI wieku.

 


 

 

TECHNIK TELEINFORMATYK


SPECYFIKACJA REKRUTACJI

Przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, informatyka, język obcy.

Uczniom technikum  proponujemy dodatkowe zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu funkcjonowania służb mundurowych:

- Kurs Podstawowy Pierwszej Pomocy  Przedmedycznej

- Kurs Pierwszej Pomocy u Osób z Nagłym Zatrzymaniem Krążenia

- Kurs Ratowników Wsparcia Medycznego

- Kurs Bezpieczeństwa Osobiste

- Kurs Samoobrony

- Kurs Wyszkolenia Strzeleckiego

- Kurs Taktyki i Technik Interwencji

- Specjalistyczny obóz szkoleniowy

W wyniku ukończonych szkoleń uczniowie otrzymują stosowne zaświadczenia potwierdzające nabyte kompetencje

MAMY ŚWIETNIE WYPOSAŻONE PRACOWNIE PRZEDMIOTOWE.

POSIADAMY NOWE KOMPUTERY PC, PROFESJONALNĄ PRACOWNIĘ SIECI KOMPUTEROWYCH Z URZĄDZENIAMI SIECIOWYMI FIRMY CISCO ORAZ SUPER ATMOSFERĘ!

Praktyki zagraniczne

W ramach współpracy międzynarodowej realizujemy projekty mobilności edukacyjnej - Erasmus+. Uczniowie uczestniczący w projektach odbywają praktyki zagraniczne (Włochy – Bolonia, Irlandia – Cork, Niemcy – Berlin, Portugalia – Evora) i otrzymują potwierdzenie zdobytych kwalifikacji w postaci dokumentów CV Europass, Europass Mobilność.

Teleinformatyka to gałąź informatyki zajmująca się technologią przesyłu informacji i narzędziami logicznymi do sterowania przepływem i transmisją danych. Kierunek jest połączeniem elektroniki oraz informatyki, a jego absolwent zostaje ekspertem w dziedzinie sieci teleinformatycznych. Nauka trwa 4 lata i kończy się maturą oraz egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Po zdaniu egzaminów absolwent otrzymuje tytuł technik teleinformatyk.

Technik teleinformatyk to stosunkowo nowy zawód, który pojawił się na rynku pracy wraz z dynamicznym rozwojem sieci informatycznych, telekomunikacji, techniki cyfrowej i satelitarnej oraz telefonii komórkowej.

Specjaliści wykonujący ten zawód muszą więc posiadać wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin techniki, dzięki czemu orientują się w rozwoju nowych technologii i potrafią je stosować. Duża część tych umiejętności związana jest z systemami informatycznymi i komputerowym wspomaganiem projektowania.

 W ramach podstawowych zajęć z przedmiotów zawodowych uczniowie podejmujący naukę w zawodzie technik teleinformatyk poznają podstawy wiedzy z zakresu elektrotechniki i elektroniki, technologii elementów teleinformatycznych oraz budowy i działania układów cyfrowych. Na zajęciach specjalizacyjnych uczniowie poznają podstawy teleinformatyki, zasady przetwarzania i obróbki sygnałów w telekomunikacji oraz urządzenia techniki komputerowej, które samodzielnie instalują i konfigurują. Poznają także środowiska i usługi sieciowe, systemy operacyjne i zasady administrowania w sieciach informatycznych, również bezprzewodowych. Dopełnieniem zajęć dla uczniów klas najstarszych jest język angielski zawodowy dla teleinformatyków.

Uczniowie kształcą się nie tylko w ramach zajęć prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę szkolną prowadzącą zajęcia zawodowe ale również na warsztatach i w siedzibach firm zewnętrznych działających na lokalnym rynku teleinformatycznym (m.in. zajęcia warsztatowe prowadzone są przez specjalistów z działu TVK WSM).

 
Absolwenci technikum mogą podejmować pracę w dynamicznie rozwijającej się branży telekomunikacyjnej i internetowej, otwierać własną działalność gospodarczą lub kontynuować naukę na studiach wyższych.

Uczniowie kierunku technik teleinformatyk w ramach programu Microsoft Azure (poprzednio DreamSpark Premium) dostają darmowy dostęp do oprogramowania firmy Microsoft z możliwością legalnego instalowania go na komputerach domowych.

Programy do pobrania: Windows 10, Windows Server, Microsoft Office 2019

                                             Microsoft Access,  Advanced Threat Analytics (ATA), Agents for Visual Studio, BizTalk Server, Datazen Enterprise, Host Integration Server, Machine Learning (ML) Server, Hyper-V Server, R Server

                                             Microsoft Project, Remote Tools for Visual Studio, SharePoint Server, Skype for Business Server, SQL Server Developer, SQL Server Enterprise, SQL Server Standard, SQL Server Web, System Center,

                                             Team  Foundation Server, Microsoft Visio, Visual Studio Code, Visual Studio Community, Visual Studio Enterprise, Visual Studio for Mac.

Technik teleinformatyk to kierunek na miarę XXI wieku.

 


 

 

 


 

TECHNIK HANDLOWIEC SPECJALISTA E - COMMERCE

 

SPECYFIKACJA REKRUTACJI

Przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, geografia, język obcy.

Na kierunku technik handlowiec wprowadzony został program autorski - rynki międzynarodowe co pozwoli na zdobycie dodatkowych umiejętności i kompetencji w zakresie analizy rynków zagranicznych i prowadzenia marketingu personalnego.
 

Uczniom technikum  proponujemy dodatkowe zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu funkcjonowania służb mundurowych:

- Kurs Podstawowy Pierwszej Pomocy  Przedmedycznej

- Kurs Pierwszej Pomocy u Osób z Nagłym Zatrzymaniem Krążenia

- Kurs Ratowników Wsparcia Medycznego

- Kurs Bezpieczeństwa Osobistego

- Kurs Samoobrony

- Kurs Wyszkolenia Strzeleckiego

- Kurs Taktyki i Technik Interwencji

- Specjalistyczny obóz szkoleniowy

W wyniku ukończonych szkoleń uczniowie otrzymują stosowne zaświadczenia potwierdzające nabyte kompetencje.

Praktyki zagraniczne

W ramach współpracy międzynarodowej realizujemy projekty mobilności edukacyjnej - Erasmus+. Uczniowie uczestniczący w projektach odbywają praktyki zagraniczne (Włochy – Bolonia, Irlandia – Cork, Niemcy – Berlin, Portugalia – Evora) i otrzymują potwierdzenie zdobytych kwalifikacji w postaci dokumentów CV Europass, Europass Mobilność.


Zawód technika handlowca jest jednym z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku pracy. Podstawowym celem kształcenia na kierunku technik handlowiec jest przygotowanie absolwentów do zarządzania firmą handlową, a także zapoznanie z organizacją pracy sklepów, zaopatrzeniem placówek detalicznych, udział w rozmowach handlowych, przygotowanie dokumentacji związanej z zamówieniami i przyjmowaniem towarów, przygotowanie towarów do sprzedaży, organizacja procesu sprzedaży, rozliczenie sklepu i innych placówek handlowych, kontrola jakości towarów, zaopatrzenie hurtowni, akwizycja sprzedaży hurtowej.

Zawód technika handlowca ma za zadanie wykształcić w przyszłym absolwencie orientację marketingową, umiejętność posługiwania się narzędziami marketingowymi, korzystania ze zdobyczy technik komputerowych, posługiwania się przydatnymi w zawodzie programami komputerowymi, nowoczesną rachunkowością, zasadami prawa, współpracy z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi.

Absolwenci tego kierunku mogą być zatrudnieni jako przedstawiciele handlowi firm, w działach handlowych firm państwowych i prywatnych, działach logistyki, jako personel zarządzający placówkami detalicznymi i hurtowymi, w działach marketingu firm handlowych oraz mogą prowadzić własną działalność gospodarczą.

Dlaczego warto wybrać zawód technika handlowca?

1. JEST TO WCIĄŻ jeden z NAJBARDZIEJ POSZUKIWANYCH ZAWODÓW NA RYNKU PRACY. Bardziej poszukiwany niż pokrewny zawód technik ekonomista.

2. Możesz pracować na wielu INTERESUJĄCYCH STANOWISKACH PRACY np.:

 • specjalista do spraw zaopatrzenia,
 • specjalista do spraw sprzedaży,
 • specjalista do spraw obsługi klienta,
 • kierownik działu handlowego,
 • akwizytor,
 • marchendiser (dbający o ekspozycję i promocję towarów),
 • pracownik biura rachunkowego,
 • kupiec.


3. Będziesz mógł/mogła założyć i prowadzić WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

4. Uzyskana wiedza ogólna oraz umiejętności zawodowe pozwolą nie tylko szybko podjąć pracę zawodową, ale również z powodzeniem kontynuować kształcenie na uczelniach wyższych.

Dlaczego warto wybrać kształcenie w Naszej Szkole w zawodzie technik handlowiec?

1. Posiadamy pięć pracowni komputerowych z pełnym dostępem do Internetu umożliwiające pełną realizację programu nauczania w zawodzie technik handlowiec. W pracowniach komputerowych nauczamy przedmiotów pracownia ekonomiczno-informatyczna oraz technika biurowa

2. Posiadamy kadrę nauczycieli bardzo dobrze przygotowaną do nauczania przedmiotów ekonomicznych i handlowych. Nauczyciele mają wieloletnią praktykę w nauczaniu zawodu technika handlowca.

3. Zdobywając zawód masz większe możliwości po ukończeniu szkoły średniej.

Jeśli podejmiesz naukę na studiach dziennych stacjonarnych będziesz miał/a lepsze przygotowanie z zakresu przedmiotów ekonomicznych handlowych niż absolwent liceum.

Jeśli jednak podejmiesz naukę na studiach zaocznych również będziesz miał/a lepsze przygotowanie z zakresu przedmiotów ekonomicznych niż absolwent liceum, a ponadto będziesz mógł/mogła podjąć pracę w wyuczonym zawodzie.

4. W klasie drugiej i trzeciej uczniowie odbywają praktyki zawodowe, podczas których mogą zdobyć doświadczenie zawodowe. Wszystkie formalności związane z odbywaniem praktyk załatwia szkoła.

6. Ponadto zdobędziesz wiedzę na temat:

 • organizacji procesu sprzedaży,
 • rozliczania finansowego sklepu i innych jednostek handlu,
 • zaopatrywania placówek detalicznych,
 • przygotowanie towarów do sprzedaży,
 • marketingu i reklamy i ich wykorzystaniu w promocji firmy,
 • rachunkowości handlowej (w tym komputerowej),
 • użytkowania oprogramowania komputerowego wspomagającego prowadzenie działalności gospodarczej.

 


 

 


                                                       TECHNIK SPEDYTOR MANAGER TRANSPORTU

 

Przedmioty punktowane – j. polski, matematyka, geografia, język obcy.

Uczniom technikum proponujemy dodatkowe zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu funkcjonowania służb mundurowych:

- Kurs Podstawowy Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

- Kurs Pierwszej Pomocy u Osób z Nagłym Zatrzymaniem Krążenia

- Kurs Ratowników Wsparcia Medycznego

- Kurs Bezpieczeństwa Osobistego

- Kurs Samoobrony

- Kurs Wyszkolenia Strzeleckiego

- Kurs Taktyki i Technik Interwencji

- Specjalistyczny obóz szkoleniowy

W wyniku ukończonych szkoleń uczniowie otrzymują stosowne zaświadczenia potwierdzające nabyte kompetencje.

 

Praktyki zagraniczne

W ramach współpracy międzynarodowej realizujemy projekty mobilności edukacyjnej - Erasmus+. Uczniowie uczestniczący w projektach odbywają praktyki zagraniczne (Włochy – Bolonia, Irlandia – Cork, Niemcy – Berlin, Portugalia – Evora) i otrzymują potwierdzenie zdobytych kwalifikacji w postaci dokumentów CV Europass, Europass Mobilność.

Celem pracy spedytora jest organizowanie przewozu towarów w kraju i za granicą. W obszarze działania spedytora znajduje się transport samochodowy, kolejowy, morski, wodny śródlądowy, lotniczy i intermodalny.

Spedytorem jest osoba prawna lub fizyczna (przedsiębiorca), której celem działania jest organizowanie przewozu ładunków oraz innych czynności związanych z przewozem.

Rozwój transportu i spedycji spowodował, że technik spedytor jest jednym z najbardziej poszukiwanych zawodów na świecie.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW SPEDYTORA

Podstawowy obowiązek spedytora, czyli organizowanie przewozów, polega na szukaniu klienta, ustalaniu szczegółów dotyczących transportu, negocjowaniu ceny za usługę oraz rozliczaniu usługi. Do zadań spedytora należy także poszukiwanie dodatkowych klientów, aby zapewnić optymalne wykorzystanie środka transportu na całej, planowanej trasie przewozu. W przypadku eksportu oraz importu towarów spedytor odpowiedzialny jest za wypełnianie druków celnych oraz organizację odpraw celnych. Spedytor w swojej pracy doradza w sprawach wyboru gestii transportowej, środka transportu i drogi przewozu, przygotowania ładunku do przewozu. Planuje potrzeby spedycyjne placówki trans-portowej, co związane jest z określaniem i ustalaniem niezbędnej liczby środków transportu do wykonania zadania przewozowego.

Do zadań spedytora należy zaliczyć również ubezpieczenie towaru, opracowanie instrukcji wysyłkowych i materiałów informacyjnych dla klientów, zawieranie umów z klientami krajowymi i zagranicznymi biorącymi udział w usłudze przemieszczania ładunku, sporządzanie i kompletowanie dokumentów przewozowych i innych wymaganych przepisami importera, eksportera oraz państw tranzytowych. Spedytor organizuje załadunek i wyładunek towarów oraz nadzoruje i monitoruje cały proces przewozowy i operacje przeładunkowe. Na spedytorze spoczywa także obowiązek uzgodnienia każdorazowo sposobów i miejsca dostarczenia ładunku. W szczególnych sytuacjach na zlecenie klienta organizuje czasowe przechowywanie i magazynowanie ładunków. Z przewozami międzynarodowymi związane są zadania dotyczące organizowania odprawy celnej.

Miejscem pracy spedytora jest biuro a czasem też miejsce załadunku, rozładunku lub przeładunku towarów. Nieodłącznymi narzędziami w pracy spedytora są: telefon, fax, komputer, urządzenia biurowe za pomocą, których kontaktuje się z klientami i śledzi transport danej przesyłki.

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE


Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik spedytor powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

- planowania i organizowania prac związanych z przewozem ładunków,

- prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zadań transportowo-spedycyjnych,

- prowadzenia dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi,

- wykonywania prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowego.

MIEJSCE ZATRUDNIENIA TECHNIKA SPEDYTORA

Po ukończeniu kształcenia absolwent danego typu szkoły kształcącej w zawodzie technik spedytor może być zatrudniony w:

- przedsiębiorstwach spedycyjnych, transportowych, logistycznych,

- placówkach handlowych,

- w hurtowniach zaopatrujących placówki handlowe,


- agencjach obsługi portów morskich, lotniczych oraz bazach transportowych komunikacji samochodowej, kolejowej i lotniczej,

PRZEDMIOTY ZAWODOWE dzięki, którym absolwent zdobędzie wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy spedytora:

1. Podstawy organizacji przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjnego

2. Podstawy transportu i spedycji

3. Przewóz ładunków

4. Podstawy prawa transportowego

5. Język obcy w działalności spedycyjnej

6. Organizacja transportu i spedycji

7. Obsługa działalności spedycyjnej

8. Statystyka

9. Technika biurowa

 


 

 

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIASPECYFIKACJA REKRUTACJI

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, informatyka, język obcy.

SPRZEDAWCA. Nauka trwa 3 lata. Absolwenci po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe otrzymują dyplom w zawodzie sprzedawca. Uczniowie tej szkoły odbywają zajęcia praktyczne u pracodawcy. Zawierając z nim umowę stają się pracownikami młodocianymi. Podczas nauki w szkole zdobywają wykształcenie teoretyczne zawodowe na takich przedmiotach jak: organizacja sprzedaży, sprzedaż towarów, towaroznawstwo.

KUCHARZ. Nauka trwa 3 lata. Uczniowie tego profilu odbywają zajęcia praktyczne u pracodawców. Zawierając z nimi umowę stają się pracownikami młodocianymi. Absolwenci po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe otrzymują dyplom w zawodzie kucharz. Podczas nauki w szkole zdobywają wykształcenie teoretyczne zawodowe na takich przedmiotach jak: organizacja, bezpieczeństwo i higiena pracy, wyposażenie techniczne, podstawy rachunkowości gastronomicznej, technologie gastronomiczne z towaroznawstwem, podstawy żywienia człowieka.

CUKIERNIK. Nauka trwa 3 lata. Uczniowie tego profilu odbywają zajęcia praktyczne u pracodawców: w zakładach cukierniczych. Zawierając z nimi umowę stają się pracownikami młodocianymi. W trakcie nauki w szkole zdobywają wiedzę zarówno z przedmiotów ogólnych jak i zawodowych takich jak: technika w produkcji cukierniczej, technologie produkcji cukierniczej, przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej.

PIEKARZ. Nauka trwa 3 lata. Uczniowie tego profilu odbywają zajęcia praktyczne u pracodawców: w piekarniach. Zawierając z nimi umowę stają się pracownikami młodocianymi. W trakcie nauki w szkole zdobywają wiedzę zarówno z przedmiotów ogólnych jak i zawodowych takich jak: wyposażenie techniczne piekarni, produkcja piekarska, przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej.


PRZETWÓRCA MIĘSA. Nauka trwa 3 lata. Uczniowie tego profilu odbywają zajęcia praktyczne u pracodawców: w zakładach mięsno - wędliniarskich. Zawierając z nimi umowę stają się pracownikami młodocianymi. W trakcie nauki w szkole zdobywają wiedzę zarówno z przedmiotów ogólnych jak i zawodowych takich jak: technika przetwórstwa mięsa, przetwórstwo mięsa, przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej.

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH. Nauka trwa 3 lata. Uczniowie tego profilu odbywają zajęcia praktyczne u pracodawców: w zakładach naprawy pojazdów samochodowych. Zawierając z nimi umowę stają się pracownikami młodocianymi. W trakcie nauki w szkole zdobywają wiedzę zarówno z przedmiotów ogólnych jak i zawodowych takich jak: podstawy techniki, podstawy elektrotechniki i elektroniki, konstrukcja pojazdów samochodowych, urządzenia elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych, pracownia elektromechaniki i elektroniki.

ELEKTRYK. Nauka trwa 3 lata. Uczniowie tego profilu odbywają zajęcia praktyczne u pracodawców. Zawierając z nimi umowę stają się pracownikami młodocianymi. W trakcie nauki w szkole zdobywają wiedzę zarówno z przedmiotów ogólnych jak i zawodowych takich jak: technologia i materiałoznawstwo elektryczne, podstawy elektrotechniki i elektroniki, pracownia elektryczna i elektroniczna, elektroenergetyka.

BLACHARZ SAMOCHODOWY. Nauka trwa 3 lata. Uczniowie tego profilu odbywają zajęcia praktyczne u pracodawców: w zakładach napraw pojazdów samochodowych. Zawierając z nimi umowę stają się pracownikami młodocianymi. W trakcie nauki w szkole zdobywają wiedzę zarówno z przedmiotów ogólnych jak i zawodowych takich jak: rysunek techniczny, budowa pojazdów samochodowych, technologia napraw blacharskich, obsługa klienta w warsztacie blacharskim.

ŚLUSARZ. Nauka trwa 3 lata. Uczniowie tego profilu odbywają zajęcia praktyczne u pracodawców: w zakładach ślusarskich. Zawierając z nimi umowę stają się pracownikami młodocianymi. W trakcie nauki w szkole zdobywają wiedzę zarówno z przedmiotów ogólnych jak i zawodowych takich jak: rysunek techniczny, technologia ogólna, techniki komputerowe, technologia urządzeń, narzędzi i przyrządów.

FRYZJER. Nauka trwa 3 lata. Uczniowie tego profilu odbywają zajęcia praktyczne u pracodawców: w zakładach fryzjerskich. Zawierając z nimi umowę stają się pracownikami młodocianymi. W trakcie nauki w szkole zdobywają wiedzę zarówno z przedmiotów ogólnych jak i zawodowych takich jak: higiena, technologia fryzjerstwa, stylizacja, podstawy działalności usługowej.

STOLARZ. Nauka trwa 3 lata. Uczniowie tego profilu odbywają zajęcia praktyczne u pracodawców: w zakładach stolarskich. Zawierając z nimi umowę stają się pracownikami młodocianymi. W trakcie nauki w szkole zdobywają wiedzę zarówno z przedmiotów ogólnych jak i zawodowych takich jak: rysunek techniczny i konstrukcje, technologia i materiałoznawstwo, maszyny i narzędzia.

CIEŚLA. Nauka trwa 3 lata. Uczniowie tego profilu odbywają zajęcia praktyczne u pracodawców: w zakładach stolarsko- ciesielskich. Zawierając z nimi umowę stają się pracownikami młodocianymi. W trakcie nauki w szkole zdobywają wiedzę zarówno z przedmiotów ogólnych jak i zawodowych takich jak:  podstawy dokumentacji technicznej, materiałoznawstwo i technologia robót ciesielskich, działalność gospodarcza w budownictwie, język obcy w robotach ciesielskich.

 

KRAWIEC. Nauka trwa 3 lata. Uczniowie tego profilu odbywają zajęcia praktyczne u pracodawców: w zakładach krawieckich. Zawierając z nimi umowę stają się pracownikami młodocianymi. W trakcie nauki w szkole zdobywają wiedzę zarówno z przedmiotów ogólnych jak i zawodowych takich jak: materiałoznawstwo odzieżowe, podstawy projektowania i konstrukcji odzieży, techniki wytwarzania odzieży, język obcy w branży odzieżowej, wykonywanie wyrobów odzieżowych, usługi krawieckie.

 
W Naszej Szkole znajdziesz przyjaciół, poczujesz się bezpiecznie, będziesz mógł liczyć na fachową pomoc pedagogów, rozwiniesz swoje zainteresowania, zdobędziesz wiedzę potrzebną do zdania matury oraz rozpoczęcia studiów.

Wybierz Zespół Szkół nr 3 im. M. Kopernika w Wieluniu

 

Technik programista
KIERUNKI KSZTAŁCENIA
Technik programista
Programista to jeden z najlepiej zarabiających i najbardziej poszukiwanych zawodów. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do tworzenia aplikacji dla komputerów, tabletów, smartfonów i innych urządzeń, a także tworzenie stron internetowych i baz danych. Jest to tzw. zawód deficytowy dzięki czemu programiści nie mają problemów ze znalezieniem pracy. Programowanie to nie tylko dobrze płatna praca, to ciekawa pasja dająca m. in. możliwość tworzenia wszelkich aplikacji użytkowych, programowania robotów, oprogramowywania inteligentnych domów, pisania gier na urządzenia klasy desktop jak i platformy mobilne. Programowanie umożliwia robienie wielu innowacyjnych, kreatywnych rzeczy. Uczniowie którzy podejmą naukę na nowym kierunku zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji. Zdobycie wykształcenia na poziomie szkoły średniej w zawodzie technik programista umożliwia rozpoczęcie własnej drogi zawodowej lub kontynuowanie nauki na uczelniach wyższych. Uczniowie nabędą umiejętności umożliwiające tworzenie programów w różnorodnych językach programowania tj. C++, C#, JavaScript, PHP, Python, a także znajomości innych języków takich jak SQL HTML, CSS. KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE INF.03.Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych INF.04.Projektowanie,programowanie i testowanie aplikacji
Technik teleinformatyk
Kierunki kształcenia
Technik teleinformatyk
Technik teleinformatyk to stosunkowo nowy zawód, który pojawił się na rynku pracy wraz z dynamicznym rozwojem sieci informatycznych, telekomunikacji, techniki cyfrowej i satelitarnej oraz telefonii komórkowej. Specjaliści wykonujący ten zawód muszą więc posiadać wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin techniki, dzięki czemu orientują się w rozwoju nowych technologii i potrafią je stosować. Duża część tych umiejętności związana jest z systemami informatycznymi i komputerowym wspomaganiem projektowania. Uczniowie zdają następujące kwalifikacje: - E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami, - E.15. Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich, - E.16. Montaż i eksploatacja sieci rozległych.
Technik handlowiec
Kierunki kształcenia
Technik handlowiec
Zawód technika handlowca jest jednym z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku pracy. Podstawowym celem kształcenia na kierunku technik handlowiec jest przygotowanie absolwentów do zarządzania firmą handlową, a także zapoznanie z organizacją pracy sklepów, zaopatrzeniem placówek detalicznych, udział w rozmowach handlowych, przygotowanie dokumentacji związanej z zamówieniami i przyjmowaniem towarów, przygotowanie towarów do sprzedaży, organizacja procesu sprzedaży, rozliczenie sklepu i innych placówek handlowych, kontrola jakości towarów, zaopatrzenie hurtowni, akwizycja sprzedaży hurtowej. Uczniowie zdają następujące kwalifikacje: - A.18. Prowadzenie sprzedaży, - A.22. Prowadzenie działalności handlowej.
Technik spedytor
Kierunki kształcenia
Technik spedytor
Podstawowy obowiązek spedytora, czyli organizowanie przewozów, polega na szukaniu klienta, ustalaniu szczegółów dotyczących transportu, negocjowaniu ceny za usługę oraz rozliczaniu usługi. Do zadań spedytora należy także poszukiwanie dodatkowych klientów, aby zapewnić optymalne wykorzystanie środka transportu na całej, planowanej trasie przewozu. W przypadku eksportu oraz importu towarów spedytor odpowiedzialny jest za wypełnianie druków celnych oraz organizację odpraw celnych. Spedytor w swojej pracy doradza w sprawach wyboru gestii transportowej, środka transportu i drogi przewozu, przygotowania ładunku do przewozu. Planuje potrzeby spedycyjne placówki trans-portowej, co związane jest z określaniem i ustalaniem niezbędnej liczby środków transportu do wykonania zadania przewozowego. Uczniowie zdają następujące kwalifikacje: - A.28. Organizacja i nadzorowanie transportu, - A.29. Obsługa klientów i kontrahentów.
Szkoła branżowa I stopnia
Kierunki kształcenia
Szkoła branżowa I stopnia
Kształcimy w zawodach: kucharz, sprzedawca, cukiernik, piekarz, wędliniarz, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektryk, blacharz samochodowy, ślusarz, fryzjer, stolarz, elektromechanik, krawiec, cieśla. Uczniowie szkoły branżowej pierwszego stopnia podpisują indywidualnie umowę z zakładem pracy, odbywają zajęcia w wybranych przez siebie zakładach produkcyjnych bądź usługowych i tam zdobywają umiejętności praktyczne. Zakłady oddelegowują uczniów 2 (bądź 3) razy w tygodniu do szkoły na naukę przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych. Nauka w szkole i zakładzie pracy kończy się zdobyciem kwalifikacji zawodowych. Uczniowie podlegają wszelkim prawom i obowiązkom pracownika młodocianego w rozumieniu kodeksu pracy