Aktualnie nie prowadzimy rekrutacji na ten kierunek!

Technik teleinformatyk

⬅ Wszytkie kierunki

SPECYFIKACJA REKRUTACJI

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, informatyka, język obcy.

Teleinformatyka to gałąź informatyki zajmująca się technologią przesyłu informacji i narzędziami logicznymi do sterowania przepływem i transmisją danych. Kierunek jest połączeniem elektroniki oraz informatyki, a jego absolwent zostaje ekspertem w dziedzinie sieci teleinformatycznych. Nauka trwa 5 lat i kończy się maturą oraz egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Po zdaniu egzaminów absolwent otrzymuje tytuł technik teleinformatyk.


Technik teleinformatyk to stosunkowo nowy zawód, który pojawił się na rynku pracy wraz z dynamicznym rozwojem sieci informatycznych, telekomunikacji, techniki cyfrowej i satelitarnej oraz telefonii komórkowej.

Specjaliści wykonujący ten zawód muszą więc posiadać wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin techniki, dzięki czemu orientują się w rozwoju nowych technologii i potrafią je stosować. Duża część tych umiejętności związana jest z systemami informatycznymi i komputerowym wspomaganiem projektowania.

 W ramach podstawowych zajęć z przedmiotów zawodowych uczniowie podejmujący naukę w zawodzie technik teleinformatyk poznają podstawy wiedzy z zakresu elektrotechniki i elektroniki, technologii elementów teleinformatycznych oraz budowy i działania układów cyfrowych. Na zajęciach specjalizacyjnych uczniowie poznają podstawy teleinformatyki, zasady przetwarzania i obróbki sygnałów w telekomunikacji oraz urządzenia techniki komputerowej, które samodzielnie instalują i konfigurują. Poznają także środowiska i usługi sieciowe, systemy operacyjne i zasady administrowania w sieciach informatycznych, również bezprzewodowych. Dopełnieniem zajęć dla uczniów klas najstarszych jest język angielski zawodowy dla teleinformatyków.

Uczniowie kształcą się nie tylko w ramach zajęć prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę szkolną prowadzącą zajęcia zawodowe, ale również na warsztatach i w siedzibach firm zewnętrznych, działających na lokalnym rynku teleinformatycznym (m.in. zajęcia warsztatowe prowadzone są przez specjalistów z działu TVK WSM).

 
Absolwenci technikum mogą podejmować pracę w dynamicznie rozwijającej się branży telekomunikacyjnej i internetowej, otwierać własną działalność gospodarczą lub kontynuować naukę na studiach wyższych

POSIADAMY NOWE KOMPUTERY PC, PROFESJONALNĄ PRACOWNIĘ SIECI KOMPUTEROWYCH Z URZĄDZENIAMI SIECIOWYMI FIRMY CISCO ORAZ SUPER ATMOSFERĘ!


Praktyki zagraniczne

W ramach współpracy międzynarodowej realizujemy projekty mobilności edukacyjnej – Erasmus+. Uczniowie uczestniczący w projektach odbywają praktyki zagraniczne (Włochy – Bolonia, Irlandia – Cork, Niemcy – Berlin, Portugalia – Evora) i otrzymują potwierdzenie zdobytych kwalifikacji w postaci dokumentów CV Europass, Europass Mobilność.

Microsoft Azure

Uczniowie kierunku technik programista w ramach programu Microsoft Azure (poprzednio DreamSpark Premium) dostają darmowy dostęp do oprogramowania firmy Microsoft z możliwością legalnego instalowania go na komputerach domowych.

Programy do pobrania: Windows 11, Windows Server, Microsoft Office 2022

                                             Microsoft Access,  Advanced Threat Analytics (ATA), Agents for Visual Studio, BizTalk Server, Datazen Enterprise, Host Integration Server, Machine Learning (ML) Server, Hyper-V Server, R Server

                                             Microsoft Project, Remote Tools for Visual Studio, SharePoint Server, Skype for Business Server, SQL Server Developer, SQL Server Enterprise, SQL Server Standard, SQL Server Web, System Center,

                                             Team  Foundation Server, Microsoft Visio, Visual Studio Code, Visual Studio Community, Visual Studio Enterprise, Visual Studio for Mac