Szkoła Branżowa I stopnia

⬅ Wszytkie kierunki

SPECYFIKACJA REKRUTACJI

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, informatyka, język obcy.


SPRZEDAWCA – Nauka trwa 3 lata. Absolwenci po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe otrzymują dyplom w zawodzie sprzedawca. Uczniowie naszej szkoły odbywają zajęcia praktyczne u pracodawcy. Zawierając z nim umowę stają się pracownikami młodocianymi. Podczas nauki w szkole zdobywają wykształcenie teoretyczne zawodowe na takich przedmiotach, jak: organizacja sprzedaży, sprzedaż towarów, towaroznawstwo.

KUCHARZ – Nauka trwa 3 lata. Uczniowie w tym zawodzie odbywają zajęcia praktyczne u pracodawców. Zawierając z nimi umowę stają się pracownikami młodocianymi. Absolwenci po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe otrzymują dyplom w zawodzie kucharz. Podczas nauki w szkole zdobywają wykształcenie teoretyczne zawodowe na takich przedmiotach, jak: organizacja, bezpieczeństwo i higiena pracy, wyposażenie techniczne, podstawy rachunkowości gastronomicznej, technologie gastronomiczne z towaroznawstwem, podstawy żywienia człowieka.

CUKIERNIK – Nauka trwa 3 lata. Uczniowie w tym zawodzie odbywają zajęcia praktyczne u pracodawców. Zawierając z nimi umowę stają się pracownikami młodocianymi. W trakcie nauki w szkole zdobywają wiedzę zarówno z przedmiotów ogólnych, jak i zawodowych, takich jak: technika w produkcji cukierniczej, technologie produkcji cukierniczej, przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej.

PRZETWÓRCA MIĘSA – Nauka trwa 3 lata. Uczniowie w tym zawodzie odbywają zajęcia praktyczne u pracodawców w zakładach mięsno – wędliniarskich. Zawierając z nimi umowę stają się pracownikami młodocianymi. W trakcie nauki w szkole zdobywają wiedzę zarówno z przedmiotów ogólnych, jak i zawodowych, takich jak: technika przetwórstwa mięsa, przetwórstwo mięsa, przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej.

PIEKARZ – Nauka trwa 3 lata. Uczniowie w tym zawodzie odbywają zajęcia praktyczne u pracodawców w piekarniach. Zawierając z nimi umowę stają się pracownikami młodocianymi. W trakcie nauki w szkole zdobywają wiedzę zarówno z przedmiotów ogólnych jak, i zawodowych, takich jak: wyposażenie techniczne piekarni, produkcja piekarska, przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej.

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH – Nauka trwa 3 lata. Uczniowie w tym zawodzie odbywają zajęcia praktyczne u pracodawców w zakładach naprawy pojazdów samochodowych. Zawierając z nimi umowę stają się pracownikami młodocianymi. W trakcie nauki w szkole zdobywają wiedzę zarówno z przedmiotów ogólnych, jak i zawodowych takich jak: podstawy techniki, podstawy elektrotechniki i elektroniki, konstrukcja pojazdów samochodowych, urządzenia elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych, pracownia elektromechaniki i elektroniki.

ELEKTRYK – Nauka trwa 3 lata. Uczniowie w tym zawodzie odbywają zajęcia praktyczne u pracodawców. Zawierając z nimi umowę stają się pracownikami młodocianymi. W trakcie nauki w szkole zdobywają wiedzę zarówno z przedmiotów ogólnych, jak i zawodowych, takich jak technologia i materiałoznawstwo elektryczne, podstawy elektrotechniki i elektroniki, pracownia elektryczna i elektroniczna, elektroenergetyka.

BLACHARZ SAMOCHODOWY – Nauka trwa 3 lata. Uczniowie w tym zawodzie odbywają zajęcia praktyczne u pracodawców w zakładach napraw pojazdów samochodowych. Zawierając z nimi umowę stają się pracownikami młodocianymi. W trakcie nauki w szkole zdobywają wiedzę zarówno z przedmiotów ogólnych, jak i zawodowych, takich jak rysunek techniczny, budowa pojazdów samochodowych, technologia napraw blacharskich, obsługa klienta w warsztacie blacharskim.

ŚLUSARZ – Nauka trwa 3 lata. Uczniowie w tym zawodzie odbywają zajęcia praktyczne u pracodawców w zakładach ślusarskich. Zawierając z nimi umowę stają się pracownikami młodocianymi. W trakcie nauki w szkole zdobywają wiedzę zarówno z przedmiotów ogólnych jak i zawodowych takich jak rysunek techniczny, technologia ogólna, techniki komputerowe, technologia urządzeń, narzędzi i przyrządów.

FRYZJER – Nauka trwa 3 lata. Uczniowie w tym zawodzie odbywają zajęcia praktyczne u pracodawców w zakładach fryzjerskich. Zawierając z nimi umowę stają się pracownikami młodocianymi. W trakcie nauki w szkole zdobywają wiedzę zarówno z przedmiotów ogólnych, jak i zawodowych, takich jak higiena, technologia fryzjerstwa, stylizacja, podstawy działalności usługowej.

STOLARZ – Nauka trwa 3 lata. Uczniowie w tym zawodzie odbywają zajęcia praktyczne u pracodawców w zakładach stolarskich. Zawierając z nimi umowę stają się pracownikami młodocianymi. W trakcie nauki w szkole zdobywają wiedzę zarówno z przedmiotów ogólnych, jak i zawodowych, takich jak rysunek techniczny i konstrukcje, technologia i materiałoznawstwo, maszyny i narzędzia.

CIEŚLA – Nauka trwa 3 lata. Uczniowie w tym zawodzie odbywają zajęcia praktyczne u pracodawców w zakładach stolarsko- ciesielskich. Zawierając z nimi umowę stają się pracownikami młodocianymi. W trakcie nauki w szkole zdobywają wiedzę zarówno z przedmiotów ogólnych, jak i zawodowych, takich jak  podstawy dokumentacji technicznej, materiałoznawstwo i technologia robót ciesielskich, działalność gospodarcza w budownictwie, język obcy w robotach ciesielskich.

KRAWIEC – Nauka trwa 3 lata. Uczniowie w tym zawodzie odbywają zajęcia praktyczne u pracodawców w zakładach krawieckich. Zawierając z nimi umowę stają się pracownikami młodocianymi. W trakcie nauki w szkole zdobywają wiedzę zarówno z przedmiotów ogólnych, jak i zawodowych, takich jak materiałoznawstwo odzieżowe, podstawy projektowania i konstrukcji odzieży, techniki wytwarzania odzieży, język obcy w branży odzieżowej, wykonywanie wyrobów odzieżowych, usługi krawieckie.