Aktualnie nie prowadzimy rekrutacji na ten kierunek!

Technik spedytor

⬅ Wszytkie kierunki

SPECYFIKACJA REKRUTACJI

Przedmioty punktowane – język polski, matematyka, geografia, język obcy.

Spedytor organizuje przewozy, szuka klientów, ustala szczegóły transportu, negocjuje ceny usług i rozlicza je. Poszukuje dodatkowych klientów, by efektywnie wykorzystać środek transportu na całej trasie. Odpowiada za wypełnianie druków celnych oraz odprawy towarów przy eksporcie i imporcie. Doradza w wyborze gestii transportowej, środka i drogi przewozu oraz planuje potrzeby placówki transportowej, określając niezbędną liczbę środków do przewozu.


Zajmuje się także ubezpieczeniem towaru, opracowywaniem instrukcji dla klientów, zawieraniem umów, sporządzaniem dokumentów przewozowych i nadzorowaniem procesu przewozowego. Organizuje załadunek, wyładunek i monitoruje operacje przeładunkowe. Zapewnia także uzgodnienie sposobów i miejsca dostarczenia ładunku, a na życzenie klienta zajmuje się czasowym magazynowaniem. Jego miejscem pracy jest biuro oraz miejsce załadunku, rozładunku lub przeładunku towarów, gdzie używa telefonu, faksu, komputera i innych narzędzi do kontaktu z klientami i śledzenia transportu przesyłek.

Cele kształcenia w zawodzie spedytor

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik spedytor jest przygotowany do wykonywania następujących zadań:

  • planowania i organizowania prac związanych z przewozem ładunków,
  • prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zadań transportowo-spedycyjnych,
  • prowadzenia dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi,
  • wykonywania prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowego.

Miejsce zatrudnienia technika spedytora

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik spedytor może być zatrudniony w:

  • przedsiębiorstwach spedycyjnych, transportowych, logistycznych,
  • agencjach obsługi portów morskich, lotniczych oraz bazach transportowych komunikacji samochodowej, kolejowej i lotniczej,
  • w hurtowniach zaopatrujących placówki handlowe


Praktyki zagraniczne

W ramach współpracy międzynarodowej realizujemy projekty mobilności edukacyjnej – Erasmus+. Uczniowie uczestniczący w projektach odbywają praktyki zagraniczne (Włochy – Bolonia, Irlandia – Cork, Niemcy – Berlin, Portugalia – Evora) i otrzymują potwierdzenie zdobytych kwalifikacji w postaci dokumentów CV Europass, Europass Mobilność.Rozwój transportu i spedycji spowodował, że technik spedytor jest jednym z najbardziej poszukiwanych zawodów na świecie.