Aktualnie nie prowadzimy rekrutacji na ten kierunek!

Technik handlowiec

⬅ Wszytkie kierunki

SPECYFIKACJA REKRUTACJI

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, geografia, język obcy.

Zawód technika handlowca jest jednym z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku pracy. Podstawowym celem kształcenia na kierunku technik handlowiec jest przygotowanie absolwentów do zarządzania firmą handlową, a także zapoznanie z organizacją pracy sklepów, zaopatrzeniem placówek detalicznych, udział w rozmowach handlowych, przygotowanie dokumentacji związanej z zamówieniami i przyjmowaniem towarów, przygotowanie towarów do sprzedaży, organizacja procesu sprzedaży, rozliczenie sklepu i innych placówek handlowych, kontrola jakości towarów, zaopatrzenie hurtowni, akwizycja sprzedaży hurtowej.


Kierunek technik handlowiec ma za zadanie wykształcić w przyszłym absolwencie orientację marketingową, umiejętność posługiwania się narzędziami marketingowymi, korzystania ze zdobyczy technik komputerowych, posługiwania się przydatnymi w zawodzie programami komputerowymi, nowoczesną rachunkowością, zasadami prawa i współpracy z kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi.

Absolwenci tego kierunku mogą być zatrudnieni jako przedstawiciele handlowi firm, w działach handlowych firm państwowych i prywatnych, działach logistyki, jako personel zarządzający placówkami detalicznymi i hurtowymi, w działach marketingu firm handlowych oraz mogą prowadzić własną działalność gospodarczą.

Dlaczego warto wybrać zawód technik handlowiec?

1. JEST TO WCIĄŻ jeden z NAJBARDZIEJ POSZUKIWANYCH ZAWODÓW NA RYNKU PRACY. Bardziej poszukiwany niż pokrewny zawód technik ekonomista.


Praktyki zagraniczne

W ramach współpracy międzynarodowej realizujemy projekty mobilności edukacyjnej – Erasmus+. Uczniowie uczestniczący w projektach odbywają praktyki zagraniczne (Włochy – Bolonia, Irlandia – Cork, Niemcy – Berlin, Portugalia – Evora) i otrzymują potwierdzenie zdobytych kwalifikacji w postaci dokumentów CV Europass, Europass Mobilność.

Technik handlowiec znajdzie zatrudnienie jako:

 • specjalista do spraw sprzedaży,
 • specjalista do spraw obsługi klienta,
 • kierownik działu handlowego,
 • akwizytor,
 • marchendiser (dbający o ekspozycję i promocję towarów),
 • pracownik biura rachunkowego,
 • kupiec.


3. Będzie mógł założyć i prowadzić WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

4. Uzyskana wiedza ogólna oraz umiejętności zawodowe pozwolą nie tylko szybko podjąć pracę zawodową, ale również z powodzeniem kontynuować kształcenie na uczelniach wyższych.

Dlaczego warto wybrać kształcenie w Naszej Szkole w zawodzie technik handlowiec?

1. Posiadamy pięć pracowni komputerowych z pełnym dostępem do Internetu umożliwiających pełną realizację programu nauczania w zawodzie technik handlowiec. W pracowniach komputerowych nauczamy przedmiotów: pracownia ekonomiczno-informatyczna oraz technika biurowa.

2. Posiadamy kadrę nauczycieli i nauczycielek bardzo dobrze przygotowaną do nauczania przedmiotów ekonomicznych i handlowych. Nasza kadra ma wieloletnią praktykę w nauczaniu zawodu technik handlowiec.

Jeśli podejmiesz naukę na studiach dziennych stacjonarnych będziesz miał/a lepsze przygotowanie z zakresu przedmiotów ekonomicznych handlowych niż absolwent liceum.

Jeśli jednak podejmiesz naukę na studiach zaocznych również będziesz miał/a lepsze przygotowanie z zakresu przedmiotów ekonomicznych niż absolwent liceum, a ponadto będziesz mógł/mogła podjąć pracę w wyuczonym zawodzie.

3. W klasie drugiej i trzeciej uczniowie odbywają praktyki zawodowe, podczas których mogą zdobyć doświadczenie zawodowe. Wszystkie formalności związane z odbywaniem praktyk załatwia szkoła.

4. Ponadto zdobędziesz wiedzę na temat:

 • organizacji procesu sprzedaży,
 • rozliczania finansowego sklepu i innych jednostek handlu,
 • zaopatrywania placówek detalicznych,
 • przygotowania towarów do sprzedaży,
 • marketingu i reklamy oraz ich wykorzystania w promocji firmy,
 • rachunkowości handlowej (w tym komputerowej),
 • użytkowania oprogramowania komputerowego wspomagającego prowadzenie działalności gospodarczej.