Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up
KOPERNIK
JEST SZKOŁĄ W KTÓREJ KŁADZIE SIĘ NACISK NA ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ UCZNIÓW. KSZTAŁCIMY POSTAWĘ SOLIDARNOŚCI SPOŁECZNEJ. JESTEŚMY OTWARCI NA POMYSŁY I SAMORZĄDNOŚĆ NASZYCH UCZNIÓW.
SZKOLENIA I CERTYFIKATY
W KLASACH ODBYWAJĄ SIĘ DODATKOWE ZAJĘCIA TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE Z ZAKRESU FUNKCJONOWANIA SŁUŻB MUNDUROWYCH DLA KLAS TECHNIKALNYCH
"EUROPA KSZTAŁCI ZAWODOWO"
W RAMACH PROJEKTU UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W WIELUNIU ODBYWAJĄ PRAKTYKI ZAWODOWE, PRZEWIDZIANE PROGRAMEM NAUCZANIA, W INSTYTUCJACH I PRZEDSIĘBIORSTWACH POZA GRANICAMI POLSKI.

Spis treści

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

 

TECHNIKUM

 •  technik teleinformatyk

Rozszerzenia z matematyki i fizyki.

Kwalifikacje:

- E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami,

- E.15. Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich,

- E.16. Montaż i eksploatacja sieci rozległych.

 • technik handlowiec

Rozszerzenia z języka angielskiego i geografii. Drugi język do wyboru przez ucznia: język niemiecki lub język rosyjski.

Kwalifikacje:

- A.18. Prowadzenie sprzedaży,

- A.22. Prowadzenie działalności handlowej.

 • technik spedytor

Rozszerzenia z języka angielskiego i geografii. Drugi język do wyboru przez ucznia: język niemiecki lub język rosyjski.

Kwalifikacje:

- A.28. Organizacja i nadzorowanie transportu,

- A.29. Obsługa klientów i kontrahentów.

Szkoła branżowa I stopnia

cykl 3-letni – kucharz, sprzedawca, cukiernik, piekarz, wędliniarz, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektryk, blacharz samochodowy, ślusarz, fryzjer, stolarz, elektromechanik, krawiec, cieśla.

Uczniowie szkoły branżowej I stopnia podpisują indywidualnie umowę z zakładem pracy, odbywają  zajęcia w wybranych przez siebie zakładach produkcyjnych bądź usługowych i tam zdobywają umiejętności praktyczne. Zakłady oddelegowują uczniów 2 (bądź 3) razy w tygodniu do szkoły na naukę  przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych. Nauka w szkole i zakładzie pracy kończy się zdobyciem kwalifikacji zawodowych. Uczniowie podlegają wszelkim prawom i obowiązkom pracownika młodocianego w rozumieniu kodeksu pracy m.in.:

• za swoją pracę otrzymują wynagrodzenie

• mają opłaconą składkę

• przysługuje im zasiłek chorobowy

• posiadają prawo do urlopu wypoczynkowego

• okres zatrudnienia i nauki liczy się im do stażu pracy.

Po uzyskaniu kwalifikacji w szkole branżowej I stopnia uczniowie mogą kontynuować naukę i uzyskać wykształcenie średnie.

 

We wszystkich typach szkół prowadzone są zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego. Możliwość zakwaterowania w bursie międzyszkolnej. LICZBA UCZNIÓW W KLASACH DO 30