Kierunek przygotowujący do pracy w IT poprzez naukę programowania i obsługi systemów informatycznych.
Kierunek skupiający się na zdobyciu umiejętności z zakresu telekomunikacji oraz przygotowujący do obsługi sieci komputerowych i rozwiązań IT.
Kierunek skupiający się na logistyce, planowaniu i zarządzaniu łańcuchem dostaw oraz organizowaniu i nadzorowaniu transportów.
Kierunek skupiający się na marketingu i zarządzaniu handlem, oferujący niezbędną wiedzę do prowadzenia działań handlowych oraz analizy rynku.
Kierunek przygotowujący do pracy w zawodzie skupiający się na praktycznych umiejętnościach i doświadczeniu.