Funkcjonowanie służb mundurowych

KLASA Z DODATKOWYMI ZAJĘCIAMI W OBRĘBIE FUNKCJONOWANIA SŁUŻB MUNDUROWYCH

Program szkolenia klasy obejmuje treści związane z przygotowaniem uczniów do rekrutacji i pełnienia służby we wszystkich formacjach mundurowych oraz kontynuowania kształcenia w wyższych szkołach cywilnych lub wojskowych.

Klasa utworzona jest z myślą o uczniach pragnących w przyszłości pracować w służbach mundurowych. Na dodatkowych zajęciach będą mogli nauczyć się skutecznych technik samoobrony, strzelania dynamicznego, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, techniki i taktyki interwencji (pałka wielofunkcyjna typu tonfa, kajdanki, pałka teleskopowa) oraz odbyć szkolenie z zakresu bezpieczeństwa osobistego. Uczniowie tej klasy będą nabywać umiejętności w oparciu o współpracę z Fundacją K2, a po ukończeniu kursów  otrzymają stosowne zaświadczenia potwierdzające nabyte kompetencje.

Zdjęcia: