Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej I BLS – AED

KURS PIERWSZEJ POMOCY –  AUTOMATYCZNY DEFIBRYLATOR ZEWNĘTRZNY BLS/AED

Po chorobach układu krążenia i nowotworach wypadki i urazy stanowią trzecią przyczynę zgonów Polaków. Znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy ma ogromne znaczenie. Do czasu przybycia wykwalifikowanych służb ratunkowych przeszkoleni świadkowie zdarzeń, poprzez właściwe udzielenie pomocy, mogą ograniczyć skutki urazów, a nawet uratować życie poszkodowanych. Osoby, które nigdy nie uczestniczyły w kursach pierwszej pomocy uważają często, że czynności jakie wykonuje świadek zdarzenia, udzielając pierwszej pomocy przedmedycznej, są bardzo trudne. Nic bardziej mylnego. Każdy z nas, po stosunkowo krótkim kursie może skutecznie udzielić pierwszej pomocy.

Program kursu:

 • skuteczne wzywanie pomocy medycznej, numery alarmowe,
 • aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy,
 • apteczka pierwszej pomocy,
 • ocena miejsca zdarzenia oraz korzystanie ze środków ochrony osobistej,
 • postępowanie w sytuacji utraty przytomności,
 • resuscytacja krążeniowo– oddechowa (niemowlę, dziecko, osoba dorosła),
 • resuscytacja krążeniowo–oddechowa + pełny kurs AED (zautomatyzowany defibrylator zewnętrzny),
 • postępowanie przy krwotoku, bandażowanie i opatrywanie ran,
 • zadławienia,
 • padaczka,
 • postępowanie w przypadku użądlenia, ukąszenia i pogryzienia,
 • zawał serca,
 • poważne rany (postrzałowe, cięte, amputacje, ciało obce),
 • poważne oparzenia (termiczne i chemiczne),
 • urazy kręgosłupa,
 • wychłodzenie i przegrzanie,
 • utonięcia,
 • poszkodowany we wstrząsie,
 • wypadek komunikacyjny,
 • znaczenie czasu w urazach,
 • psychologiczne aspekty udzielania pierwszej pomocy,
 • etyczne i prawne aspekty udzielania pierwszej pomocy.

Zdjęcia: