Kurs samoobrony ESDS

KURS SAMOOBRONY – EXPLOSIVE SELF DEFENCE SYSTEM

EXPLOSIVE SELF DEFENCE SYSTEM jest systemem realistycznej samoobrony zbudowanym na podstawie obserwacji ludzkich reakcji na różnorodne bodźce, zarówno fizyczne jak i psychiczne (gwałtowny kontakt fizyczny, ból, strach, panika, stres). Celem kursu ESDS jest wyposażenie jego uczestników w jak najkrótszym czasie w umiejętności samoobrony/walki wręcz.

Program kursu:

 • Prawne podstawy samoobrony,
 • instynktowne reakcje obronne (IRO),
 • szerokie pole widzenia (SPW),
 • psychologiczne aspekty samoobrony (PAS),
 • aktywacja i manipulacja systemem nerwowym, krwioobiegiem oraz układem energetycznym podczas konfrontacji ulicznej,
 • nastawienie psychiczne podczas konfrontacji fizycznej,
 • techniki obrony przed atakiem z przodu, z boku, z tyłu,
 • aspekty psychofizjologiczne w samoobronie,
 • pierwsza pomoc przedmedyczna w samoobronie.

KURS BEZPIECZEŃSTWA OSOBISTEGO

Bezpieczeństwo osobiste – to kurs rozwijający umiejętności profilaktycznych zachowań w zaskakujących sytuacjach losowych, zwłaszcza tych, w których stosowana jest wobec nas przemoc.

Program kursu:

 • podstawy prawne samoobrony,
 • ocena i rozpoznanie potencjalnych zagrożeń,
 • zasady bezpiecznego posługiwania się bronią palną (BLOS),  
 • budowa i zasady działania pistoletu oraz KBK AK,
 • postawy strzeleckie,
 • techniki użycia pistoletu oraz KBK AK,
 • zagrożenie ze strony aktywnego strzelca
 • zagrożenie w sytuacjach incydentów bombowych,
 • szturm jednostek antyterrorystycznych.

Zdjęcia: