Kurs wyszkolenia strzeleckiego

KURS WYSZKOLENIA STRZELECKIEGO – PISTOLET,  POZIOM ZAAWANSOWANY

Wyszkolenie strzeleckie w zakresie umiejętności funkcjonariuszy służb mundurowych pełni specyficzną rolę. Zwykle jest podkreślana jego waga jako przygotowanie do działania w czasie najcięższej osobistej próby, w sytuacjach zagrożenia życia funkcjonariusza lub innych osób. W trakcie organizowanych szkoleń uwydatniany jest ostateczny charakter tego środka przymusu bezpośredniego. Wiedza i umiejętności z zakresu wyszkolenia strzeleckiego nie służą więc tylko do opanowania podstaw strzelania, ale do systemu pracy z bronią palną, który obejmuje całość zadań i poszczególnych czynności wykonywanych w związku z jej posiadaniem. Znajdują się tu elementy ogólnej wiedzy bronioznawczej, zagadnienia prawne związane z posiadaniem i użyciem broni, zasady bezpieczeństwa i umiejętność stosowania ich w praktyce, bliższa znajomość typów broni posiadanych na wyposażeniu, umiejętność sprawnego wykonywania czynności obsługowych broni, wykształcone nawyki bezpiecznego noszenia i chronienia własnej broni podczas wykonywanych czynności, procedury i techniki posługiwania się bronią oraz znajomość taktyki i wykonywania poszczególnych zadań służbowych również z uwzględnieniem opcji użycia broni palnej.

Program kursu:

 • krótki zarys historyczny,
 • podstawy Point Shootingu,
 • zachowanie się w stresie/warunki ekstremalne,
 • przeładowanie broni,
 • pozycje strzeleckie/bojowe a dystans do napastnika,
 • strzelanie jednorącz bez użycia przyrządów celowniczych,
 • strzelanie oburącz bez użycia przyrządów celowniczych,
 • strzelanie w ruchu jednorącz bez użycia przyrządów celowniczych,
 • przemieszczanie się,
 • wymiana magazynka,
 • strzelanie w słabszym oświetleniu,
 • podejmowanie decyzji o użyciu broni palnej,

Zdjęcia: